KONKURS - Zestaw B&L SuperEndo α2 i SuperEndo β o wartości 9 490 zł

Drodzy miłośnicy endodoncjii! Mamy dla Was niesamowitą okazję, aby zdobyć ten wyjątkowy zestaw.

???? KONKURS - Zestaw B&L SuperEndo α2 i SuperEndo β o wartości 9 490 zł

 
Drodzy miłośnicy endodoncjii! Mamy dla Was niesamowitą okazję, aby zdobyć ten wyjątkowy zestaw. ????
 
Co zrobić aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygraną:
????Zapisz się na tegoroczną edycję Pulp Fiction 2023: https://pulp-fiction.profident.pl/
????Udostępnij post konkursowy i poleć wydarzenie swoim znajomym.
????Dołącz do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/888774315586336/
????W komentarzu pod postem konkursowym w grupie Profident - Z miłości do stomatologii napisz, dlaczego warto uczestniczyć w Pulp Fiction !
 
Nagroda:
???? Zestaw:
SuperEndo α2 - to bezprzewodowe urządzenie do termicznego uplastyczniania gutaperki wypełniającej kanał korzeniowy
zęba.
SuperEndo β - to bezprzewodowe urządzenie do wypełniania kanału termoplastyczną płynną gutaperką.
 
Konkurs trwa do 04.12.2023, a zwycięzca zostanie wytypowany spośród Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki.
 
Wynik ogłosimy podczas Międzynarodowego Sympozjum Pulp Fiction 2023. ????????

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU “Zestaw B&L” ORGANIZOWANEGO W Ramach Kongresu Pulp Fiction 2023

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu jest Profident Neo Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 2 w Kielcach. 
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 7.11.2023 r. do 04.12.2023 r. (zgłoszenia Uczestników do konkursu) a rozstrzygnięcie (wyłonienie Zwycięzcy) nastąpi w dniu 9.12.2023r. w trakcie uroczystej kolacji.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych w myśl powyższej Ustawy.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem Konkursu jest każdy lekarz dentysta, który łącznie spełni następujące warunki:
 2. a) Dokona rejestracji i weźmie udział jako Uczestnik w Kongresie Pulp Fiction 2023 ( https://pulp-fiction.profident.pl/ ) Uczestnik to osoba, która bierze udział minimum w jednym dniu wykładów. Rejestracja oznacza przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie należności.
 3. b) Udostępni post konkursowy i poleci wydarzenie swoim znajomym w okresie trwania konkursu (7.11.- 04.12. 2023r.).
 4. c) Dołączy do naszej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/888774315586336/
 5. d) W komentarzu pod postem konkursowym w grupie “Profident - Z miłości do stomatologii” napisze, dlaczego warto uczestniczyć w Pulp Fiction !
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik dokonał udostępnienia postu, polecenia wydarzenia oraz czy dołączył do Grupy. Opuszczenie grupy lub wycofanie polubienia przed 04.12.2023r  oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem w ramach organizacji Kongresu. 

3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie najlepszej odpowiedzi, dlaczego warto uczestniczyć w Sympozjum Pulp Fiction.
 2. Nagrodę otrzyma ta osoba, której odpowiedź zostanie uznana za najlepszą przez Jury Konkursowe ustanowione przez Organizatora.
 3. Nagrodą w Konkursie jest zestaw urządzeń i firmy  B&L: Superendo Alpha oraz Superendo Beta. 
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej  i otrzyma nagrodę w dniu rozstrzygnięcia konkursu 9.12.2023 (sobota) w trakcie uroczystej kolacji. W razie nieobecności Zdobywcy w trakcie kolacji Organizator skontaktuje się ze Zdobywcą mailowo lub telefonicznie w celu umówienia sposobu przekazania nagrody. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zdobywcą do dnia 31.12.2023 zostanie wyłoniony kolejny Zdobywca.


4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych przy rejestracji na Kongres Pulp Fiction 2023, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (które mogą być wykorzystane w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie