SinossGraft Resorb

  • Producent: Novadento
  • Dostępność: Dostępny
  • szt.
  • 245,00 zł

SinossGraft Resorb to bioaktywny, wysoce porowaty i w pełni syntetyczny materiał kościozastępczy (100% ß-TCP). SinossGraft Resorb charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami kontrolowanej resorpcji (1-6 miesięcy). Połączona wewnętrznie trwała sieć porów sprawia iż materiał tworzy trwałe rusztowanie osteokondukcyjne wspierające tworzenie się nowej kości. Otwarte i wzajemnie połączone pory pozwalają na wrastanie tkanki kostnej na powierzchnię implantu, formowanie naczyń krwionośnych oraz naturalne wiązanie implantu. SinossGraft Resorb jest wysoce bioaktywny, stymuluje proliferację i dyferencjację osteoblastów i wspiera tworzenie nowej żywej tkanki kostnej. SinossGraft Resorb to bezpieczny, przewidywalny i w pełni syntetyczny materiał kości zastępczy.

Uniwersalność zastosowań, niski odsetek niepowodzeń, nie wchodzący w reakcje ß-TCP.

 

SinossGraft Resorb jest wskazany do stosowania w implantologii, periodontologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Może być stosowany w połączeniu z autogenicznymi materiałami kościozastępczymi oraz bogatopłytkową fibryną (PRF). Zastosowanie: śródkostne ubytki przyzębia, zębodoły poekstrakcyjne, odbudowa wyrostka zębodołowego, podniesienie dna zatoki szczękowej, cysty, rozszczepy wyrostka zębodołowego.