Probówki do biochemii diagnostyczne

  • Producent: Greiner Bio-One
  • Dostępność: Dostępny
  • op.
  • 35,00 zł
Probówki biochemiczne z aktywatorem krzepnięcia - zgodne z DYREKTYWĄ 98/79/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
 
Używane do pobierania krwi do testów biochemicznych, wewnątrz na ściankach probówki powleczone są mikroskopijnymi drobinkami krzemionki (ditlenek krzemu) w celu przyśpieszenia krzepnięcia. Powłoka z cząsteczek w kolorze białym lub brązowawym na wewnętrznych ściankach aktywuje proces krzepnięcia zaraz po wymieszaniu pobranego materiału w probówce. Zaletą tego produktu jest możliwość użycia w szerokim zakresie temperatur, szybkie wykrzepianie, spełnia wymagania dla szybkich badań klinicznych i pogotowia.

Wewnątrz probówki znajduje się próżnia, która generuje ujemne ciśnienie. Dzięki temu krew zostaje zassana z żyły do probówki za pośrednictwem specjalnego wenflonu z uchwytem dla probówki.
  • Czas krzepnięcia: mniej niż 10min, jeśli nie występują zaburzenia krzepnięcia krwi
  • Fizyczne i chemiczne właściwości wykrzepiacza: obojętny, nierozpuszczalny w wodzie ani w organicznych rozpuszczalnikach, nie wymienia substancji z komórkami krwi, stabilny w stosunku do enzymów i komórek krwi, brak reakcji cieplnej

Probówki do otrzymywania bogatopłytkowej fibryny są pakowane po 50 sztuk (9 ml; 16 mm x 100 mm)