Kategorie
Novadento - BiomateriałySinoss
Graft
 Wysoko bioaktywny dwufazowy fosforan wapnia w formie granulatu.


SinossGraft to innowacyjny, bezpieczny, przewidywalny i w pełni syntetyczny materiał kościozastępczy. SinossGraft posiada ulepszonymi właściwościami kontrolowanej resorpcji oraz wyjątkową charakterystykę zastosowań. Jednolity skład 75% hydroksyapatytu (HA) oraz 25% beta fosforanu trójwapnia (ß-TCP) wyzwala dwie fazy aktywności mineralnej. Wspiera tworzenie nowej żywej tkanki kostnej oraz utrzymuje objętość oraz stabilność mechaniczną. 

Wskazania: implantologia, periodontologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa:


1. 
Podniesienie dna zatoki szczękowej;
2. Augmentacja wyrostka;
3. Ubytki sródkostne;
4. Zębodoły poekstrakcyjne;
5. Ubytki kostne;
6. Ubytki w okolicach furkacji korzenia

   
 
  Rozmiar cząstek:  
  Objętość  
Kod Produktu 1710 500-1000 μ 0,5 g
Kod Produktu 1711 500-1000 μ 1,0 g
Kod Produktu
1712
500-1000 μ
2,0 g
  Kod Produktu  
 1713 
1000-2000µ
0,5 g
  Kod Produktu  
1714
1000-2000µ
1,0 g
  Kod Produktu  
1715
1000-2000µ
2,0 g

 

SinossMem Naturalna membrana kolagenowa z końskiego osierdzia do sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.


Naturalna resorbowalna membrana kolagenowa z końskiego osierdzia do sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.

Membrana SinossMem to naturalna błona z usieciowanego kolagenu pochodzenia zwierzęcego. Membrana wykonana z jest z przetworzonego końskiego osierdzia uzyskanego w trakcie procesów przemysłowych, podczas których enzymatycznie zostają usunięte wszystkie komórki potencjalnie immunogenne i pozostaje niezwykle wytrzymała sieć kolagenowa. Membrany są sterylizowane promieniami ß. 

Wchłanialna. Łatwa procedura. Nie ma potrzeby przeprowadzania drugiego zabiegu, jak to jest w przypadku stosowania membran niewchłanialnych. Proces resorpcji błony rozpoczyna się po około 12 tygodniach. Podczas wchłaniania się membrany powstaje macierz która pozwala na infiltrację fibroblastów. Membrany są całkowicie bioresorbowalne w ciągu 6-8 miesięcy.

Odporna na czynniki mechanicze, szybka i łatwa w przycięciu i aplikacji. 
Membrana jest obustronnie funkcjonalna. Membranę można łatwo ukształtować po namoczeniu solą fizjologiczną lub krwią i łatwo przyciąć i zaaplikować.

Wytrzymała. Membrana jest odporna na rozerwanie przy aplikacji.

Wskazania: Implantologia, periodontologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa

1. Pionowa i/lub pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego
2. Możliwość równoczesnego zastosowania błony zaporowej przy zabiegach GBR wraz z materiałami kościozastępczymi oraz implantami
3. Wypełnianie ubytków kostnych po leczeniu periodontologicznym
4. Fenestracja i dehiscencja
5. Zachowanie zębodołu

    Wymiary:     
      10 x 10 mm
      10 x 20 mm
      15 x 20 mm
      23 x 23 mm
      20 x 30 mm
       30 x 40 mm

SinossFleece Naturalny kolagen o funkcja bariery, łatwy w zastosowaniu i o silnym efekcie hemostatycznym.


SinossFleece to wysoce skuteczny, resorbowalny naturalny kolagen typu 1, pochodzenia wieprzowego. Zapewnia szybką absorpcję oraz wysoką biokompatybilność. Łatwość zastosowania oraz silny efekt hemostatyczny pozwalają na wyeliminowanie powszechnych problemów pojawiających się w trakcie trwania zagiegu. SinossFleece wspomaga proces gojenia się ran i działa jako średnio-trwała bariera ochronna aż do 4 tygodni. Pozwala również na kontrolowanie krwawienia, stabilizację skrzepu oraz pełni fukcję ochronną rany.

Wskazania: implantologia, periodontologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa.

1. Małe rany w obrębie jamy ustnej
2. Zamknięcie miejsc po przeszczepie
3. Naprawa błony Schneidera
4. Zębodoły po ekstrakcji
5. Płaty błony śluzowej
6. Miejsca po biopsji
7. Zamknięcie okna w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej
8. Ubytki kości przyzębia
9. Stabilizacja skrzepu w ubytkach kostnych

         Wymiary:  
 Kod Produktu    1410     22 x 27 mm