Informacje dot. rezonansu

  • Producent: NeoBiotech
  • Dostępność: Dostępny
  1. Czy są jakieś przeciwskazania do wykonania badań rezonansu magnetycznego (MR)?

Nie, nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (MR). Należy jednak liczyć się z możliwością wystąpienia artefaktów jeśli praca protetyczna u pacjenta wykonana jest z innego materiału niż tytan lub tlenek cyrkonu.

  1. Jakie mogą wystąpić problemy/komplikacje?

Literatura branżowa podaje, że jeśli wszczepione ciało obce ma w swoim składzie żelazo, to pod wpływem promieniowania możliwe jest przemieszczenie się obiektu ferromagnetycznego w tkankach. W przypadku prac protetycznych wykonanych z tytanu mogą wystąpić nieznaczne/ niewielkie artefakty bez ryzyka przesunięcia.

  1. Czy mogą u pacjenta wystąpić jakieś skutki uboczne w trakcie badań rezonansu magnetycznego (MR)?

Do tej pory nie zgłoszono żadnych przypadków wystąpienia skutków ubocznych.