Formularz Reklamacji Implantu

 • Producent: NeoBiotech
 • Dostępność: DostępnyPROCEDURA REKLAMACYJNA implantów IS II Active WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI

REKLAMACJA zostanie przyjęta do rozpatrzenia tylko w przypadku:

 1. Szczegółowo wypełnionego aktualnego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO przez lekarza, w każdym polu.
 2. Dostarczenie zdjęć OPG i RVG po implantacji oraz po usunięciu niezintegrowanego implantu. 
 3. Dostarczenie wysterylizowanego reklamowanego implantu.

 

ZŁOŻENIE REKLAMACJI

 • Lekarz wysyła REKLAMACJĘ na własny koszt.

Adres wysyłki REKLAMACJI:

Profident,
ul. Legnicka 2
25-328 Kielce.

 • Przesyłka z odsyłanym implantem powinna być zabezpieczona przed ew. zniszczeniem w transporcie. Zwracany implant przed wysyłką MUSI być wysterylizowany i zapakowany w sterylne opakowanie, tak aby spełnione zostały wymogi dotyczące transportu materiałów stanowiących zagrożenie dla organizmów żywych.

 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI (trwa do 30 dni ).

 1. W przypadku REKLAMACJI ROZPATRZONEJ POZYTYWNIE firma NeoBiotech wymieni implant, na pełnowartościowy w tym samym rozmiarze co implant reklamowany.

 2. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń wywołanych urazem, wypadkiem lub inną szkodą spowodowaną przez pacjenta bądź stronę trzecią,
 • przypadków upuszczenia implantu na podłogę.
 • przypadków nie właściwego dobór rozmiaru implantu do panujących warunków kostnych

Proszę pamiętać, że implanty i komponenty protetyczne muszą być stosowane zgodnie protokołem rekomendowanym przez producenta – firmę Neobiotech. Elementy, które nie były używane zgodnie z protokołem chirurgicznym lub protetycznym, nie będą podlegały wymieniane. 
 

Aktualne procedury w implantologii wymagają od lekarza wykonania przed zabiegiem CT. Diagnostyka i planowanie implantacji na podstawie tomografii mają kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu i stanowią integralną część danych diagnostycznych.