CAD/CAM Cameleon

  • Producent: NeoBiotech
  • Dostępność: Na Zamówienie

Technologia CAD/CAM stwarza możliwość wytworzenia prac protetycznych z niespotykaną dotąd precyzją, pozwalającą zachować optymalną wielkość szczeliny brzeżnej. Systemy CAD/CAM pozwalają na pracę z wykorzystaniem materiałów takich jak, np. tlenek cyrkonu, tytan, stopy innych metali, tlenek glinu czy materiały kompozytowe. Przeprowadzono wiele badań klinicznych, które dowiodły wysoką trwałość i wytrzymałość uzupełnień wykonanych przy użyciu systemów CAD/CAM.

Wykorzystanie w laboratorium protetycznym nowoczesnych technologii tworzy interesującą alternatywę dla mniej precyzyjnych i bardziej pracochłonnych technik tradycyjnych. CAD - skrót od angielskiego „Computer Aided Design” – oznacza komputerowo wspomagane projektowanie. CAM - akronim od słów „Computer Aided Manufacturing” – oznacza komputerowo wspomagane wykonanie projektu.

Korzyści z zastosowania systemu CAD/CAM.
  • Obróbka frezarska zapewnia wysoką precyzję wykonywanych prac protetycznych,
  • Możliwość dokładnego dostosowania uzupełnienia do opracowanego filaru,
  • Wykonane tą metodą prace protetyczne są trwalsze i bardziej stabilne kolorystycznie; odbudowy można zacementować w sposób tradycyjny lub adhezyjnie
  • Praca z obrazem na monitorze komputera umożliwia oglądanie projektu z każdej strony i zmianę perspektywy.
Programy typu CAD pozwalają na manipulację projektem, np.: obracanie, powiększanie, odwzorowanie powierzchni żującej czy zmianę głębokości bruzd i wysokości guzków. Ponadto przez uzależnienie poszczególnych parametrów od siebie możliwe jest skrócenie czasu pracy, ponieważ po zmianie jednej wartości pozostałe zmieniają się automatycznie.

Urządzenie CAD/CAM Cameleon jest jedynym urządzeniem dostępnym na rynku światowym, które pozwala na automatyczną zmianę modułu wycinania łącznika i precyzyjne frezowanie w 3~5 osiach. Zoptymalizowanie procesu obróbczego pozwala znacznie skrócić czas wykonania prototypu.

Precyzyjne frezowanie w 3~5 osiach.


Możliwość 
wykonania prac z różnych materiałów - Cyrkonia, Tytan, PMMA poli(metakrylan metylu), Szkło ceramiczne, Żywica, Wosk. 

  • Frezowanie w 3 osiach: Cyrkonia, Szkło Ceramiczne, PMMA, Żywica
  • Frezowanie w 4 osiach: Cyrkonia, Szkło Ceramiczne, PMMA, Żywica + Łącznik Tytanowy
  • Frezowanie w 4 osiach: Cyrkonia, Szkło Ceramiczne, PMMA, Żywica + Łącznik Tytanowy + Model


Szerokość zastosowania: 
podbudowy, pełne łuki, korony, łączniki indywidualne, etc. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi oprogramowaniami do projektowania prac protetycznych (3Shape, Dental Wings, Exocad, Delcam, etc.)
Efektywny i wygodny w użytkowaniu.